All denna ved och dessa träd!

Eftersom huset är gammalt och mycket dåligt isolerat behöver vi kalla vår- och höstdagar elda på ordentligt i de tre fungerande eldstäderna för att hålla värmen och spara el. Här ser ni våra fina eldstäder på bild:

När vi tillträdde Ugglebol på våren 2007 hade vi ingen ved alls utan köpte ett lass från närmaste grannen som höll på att fälla skog i närheten. Storleken på lasset och dimensionerna på stockarna kom lite som en chock för oss när det efter några veckor dumpades framför ladugården.

Vi hade inte riktigt koll på vad det innebär att kapa upp och klyva ved i dessa mängder. Det jag hade till mitt förfogande var en gammal handsåg efter morfar och en yxa jag la beslag på i scouterna… Men som handlingskraftig man köpte jag direkt en Partner motorsåg och en stilenlig mundering på den lokala byggmarknaden… Stort misstag! Sågen höll i fyra timmar och har efter detta aldrig mer startat och ingen i Värmland vill laga en Partner 🙂  Grannen tyckte med all rätt jag var ett spån som inte köpte en Husqvarna och dessutom inte ägde en vedklyv för det gör väl varenda vettig människa!

Snäll som grannen är lånade han dock ut både vedklyv och två motorsågar för arbetet och gav mig en duvning i hur man slipar en kedja, en konst jag fortfarande inte behärskar fullt ut. 

Med all utrustning på plats började ett mindre helvete där vi på all ledig tid kapade, klöv och staplade ved från maj till oktober. Så fort vi fick främmande så fick de vara med och jobba och jag är evigt tacksam för deras gedigna arbetsinsatser.

Det tragikomiska i allt detta var att vi ändå inte hade någon ved att elda med eftersom den behöver torka ett år men även det fixade sig med hjälp av grannen som hade ett lager med färdig torr och fin björkved. Vi trodde efter allt arbete att vi skulle ha ved för ett par års eldning men fem år senare har vi fortfarande kvar ved från megalasset.

Vår tomt var mycket igenvuxen vilket tråkigt nog betyder mera ved. Varje år har vi fällt träd och fått nya stockupplag. En del stockar har jag lyckats ge bort och mycket har jag eldat upp ute för att slippa efterarbetet.

I våras gjorde vi ett större arbete med att fälla en gigantisk lönn som stod för nära huset och dessutom började växa ihop med en lika gigantisk ek som vi vill ha kvar. Till arbetet med att fälla lönnen tog jag hjälp av en trädfällare och för att få bort allt ris samt stapla stockar och grenar av en snäll granne som har en liten skogsmaskin.

Till våren ska allt bli ved och tre stora rishögar brännas upp. När vi är klara har vi nog ved till 2017 och det är många träd kvar att fälla så köpa gymkort behövs nog inte 😆