Farthinder på byvägen!

Farthinder på byvägen!

På vår byväg är det ovanligt mycket trafik för att vara så få gårdar och dessutom kör en del personer helt uppåt väggarna för fort utan någon som helst hänsyn till oss som bor nära vägen och de barn som finns i byn. Vi har haft detta uppe på ett antal vägföreningsmöten genom åren och det har gett viss effekt men det finns dom som struntar i allt och kör på som vanligt.

Vägföreningen har nu ombesörjt så att ett robust farthinder idag blev monterat på vägen straxt innan min tomt börjar och jag hoppas att detta ska hålla hastigheten nere så att vi dels slipper visst trafikbuller och dels skyddar de barn som leker och cyklar på vägen.

Tack vägföreningen!

Kommentarer är stängda.