När 4G och fiber kom till byn!

När 4G och fiber kom till byn!

Det vi tar för givet i storstäderna är inte lika självklart på landsbygden och ett exempel på detta är bra datakommunikation till hushållen. I Ugglebol har det fram till sommaren 2013 bara varit möjligt att ansluta till internet via ADSL eller 3G nätet.

ADSL är inte framtidssäkert eftersom kopparnätet knappt längre underhålls och på sikt kommer att stängas ner och 3G nätet har inte den kapacitet och hastighet som hushållen efterfrågar även om detta successivt förbättrats vartefter uppgraderingar har gjorts.

Det man i bygden efterfrågar skiljer inte från andra ställen i Sverige utan en framtidssäker och kostnadseffektiv lösning med hög hastighet och kapacitet, främst för åtkomst till internet men även för möjligheten att ansluta till andra tjänster som TV och telefoni.

Under 2012-13 gjorde Tele2 och Telenor en stor gemensam satsning på 4G för landsbygden och Ugglebol var ett av de områden där 4G tidgit  blev tillgängligt. Problematiken var dock att detta inte kommunicerades ut speciellt bra av de två operatörerna så de flesta vet inte om att 4G finns sedan juni 2013.

Resultat från Bredbandskollen 2014-03-17 utfört i Ugglebol

Vid årsskiftet 2011/12 startades Rudskoga Fiber ekonomisk förening för att verka för en utbyggnad av fibernätet i bygden och i skrivande stund är kanaliseringen för fibern på väg in i byn. Den lösning som implementeras i bygden är Telia öppen fiber där Skanova driftar nätet och varje enskilt hushåll själv väljer vilken operatör man vill teckna avtal med för tjänsterna.

Det kommer framöver att göras en gemensam upphandling av tjänster för att se om man kan pressa priserna.

4G och fiber ger tillsammans Ugglebol en flexibel möjlighet för hushållen att ansluta till Internet såväl i sina hus som utanför. Det ger också en möjlighet att utefter behov välja lösning där man med ett sommarhus troligen klarar sig utmärkt med 4G men är man bofast vill man sannolikt ha fiber för att få tillgång till de olika tjänsterna med god kapacitet.

Sammantaget dessa två lösningar kan man säga att Ugglebol tagit ett kliv in i framtiden.

Länken till Telenors täckningskarta finner du här: Till Telenors täckningskarta och länken till Rudskoga Fiber ekonomisk förening finner du här: Till Rudskoga Fiber ekonomisk förening

Kommentarer är stängda.