Blåklocka

Halva vår tomt är naturtomt men vi efterstävar ändå att få den delen någorlunda tuktad dvs. vi försöker att hålla sly och ogräs borta till förmån för gräs, sommarblommor och björkar.

En sommarblomma som nu fått fäste är blåklockan och vi hoppas på en fortsatt snabb spridning för man får verkligen en skön sommarängskänsla när den blommar. Vem vet, om några år kanske de är så många att man kan börja plocka för att smycka kransarna i midsommarstången.