Fläder

Flädern har fått ett ordentligt fäste på vår tomt och vi gallrar friskt bland alla nya skott som kommer upp. Flädern är väldigt mångsidig och kan användas som häck, buske eller träd vilket man nu vill.

Den har ljust gröna blad och blommar i juni med stora vita blommor som är fantastiska att göra saft på. Just för saftens skull låter vi flädern vara på de ställen där de inte stör eller rent av tillför något för trädgårdens utseende.

Mot byvägen har vi en häck bestående av allsköns buskar och självklart har flädern kommit även dit och gör med sina stora ljusa blad ett snyggt inslag i mixen.