Kabbeleka

Det är inte bara tråkigt att ha ett träsk på bakre delen av tomten utan det ger också en del vilda blommar som man annars aldrig får i sin trädgård. Ett exempel är kabbeleka, en fantastisk växt som trivs i våtmark/dikeskanter. Den blommar tidigt på våren och ser ut som förvuxna smörblommor.

Vi kommer på sikt fylla på med jordmassor i träsket och dika ut ordentligt vilket troligen gör att kabbelekorna försvinner men tills dess kan vi njuta av dessa gula vackra blommor från april till början på juni.