Midsommarblomster

Midsommarblomster är en perenn som bara måste finnas i varje gammal trädgård och därför även i vår. Den växer tätt ihop med en flocknäva och när flocknävan blommat över skickar midsommarblomstret ut sina blommor över bägge plantorna.

Den blommar från mitten på juni ända långt in i augusti och kräver ingen form av skötsel utom tuktning.