Plymspirea

Plymspirean är en mycket stor och vacker växt som blommar med överdådigt av stora vita plymliknande blomställningar under juni och juli. Den verkar inte kräva någon direkt skötsel mer än lite gödning på våren och total beskärning sen höst eller tidig vår.

Plymspirean är en självklar perenn i varje trädgård och som redan på långt håll gör ett spektakulärt intryck när den blommar.