Vitsippa

Vissa vårar lyser hela gräsmattorna vita av Vitsippor och för ett par år sedan röjde vi bort allt sly i området mellan vårt hus och grannen vilket resulterade i att Vitsipporna tog fart även där och förra våren blev det en helt enorm blomning.

Vi har efter det fortsatt med röjningen av flera områden och jag hoppas att det denna vår ska bli lika mycket Vitsippor även på dessa ställen.